Email instellen op IPhone

Ga naar: Instellingen

Ga naar: E-mail, contacten, agenda’s

Ga naar: Nieuw account

Ga naar: Exchange

Voer bij email: Uw emailadres in

Voer bij wachtwoord: Uw wachtwoord in

Voer bij beschrijving: Exchange in

Ga naar: Volgende

Voer bij server: fiber.sabrasystems.nl in

Voer bij domein: ASP in

Voer bij gebruikersnaam: Uw gebruikersnaam in

Ga naar: Volgende

Zet de volgende dingen aan: Mail en Agenda

Zet alle overige dingen Uit!

 

LET OP: Wanneer u contacten ook aan zet dan worden alle contacten in uw iphone overschreven door de contacten van de exchange server! En bent u dus alle contacten kwijt.

Artikel details

Artikel ID:
1
Datum toegevoegd:
2013-10-16 12:35:19
Beoordeling (Stemmen):
(1147)

Gerelateerde artikelen